ENERGIATEHOKKUUDELLA KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ

Työmme on edistää kestävää rakentamista, jolla on pieni hiilijalanjälki. Elinkaariajattelu kulkee läpileikkaavana teemana kaikissa palveluissamme ja tavoitteenamme on vaikuttava hiilikädenjälki. Oikein toteutetut energiatehokkuushankkeet ovat kannattavia sijoituksia. Esimerkiksi hukkalämmön talteenotolla ja uusiutuvan energian käyttämisellä voidaan vähentää tehokkaasti hiilidioksidipäästöjä sekä saada aikaan kustannussäästöjä. Tunnemme älykkäät energiaratkaisut, jotka auttavat varmistamaan energiatehokkuuden rinnalla myös erinomaiset sisäolosuhteet. Myös rakennuksen käytönaikaisen huollon ja ylläpidon helppous kuuluvat olennaisena osana elinkaariajatteluun ja ne huomioidaan meillä jo suunnitteluvaiheessa.

 • Ilmastoselvitys (uusi rakennuslaki)
 • Energiatekniikan suunnittelupalvelut
 • Hiilijalanjälkilaskenta, LCA
 • Energiatodistukset,
 • Energialaskenta ja -analyysit
 • Sisäilmaolosuhteiden monitorointi
 • Kiinteistöjen energiahankkeiden suunnittelu ja valvonta
 • Kiinteistöjen energia-avustusten selvitykset,
 • Uusiutuvat energiaratkaisut
 • Lämmöntalteenottoratkaisujen selvitykset ja suunnittelu

 

Palvelumme

Suunnittelupalvelut

 • Energiaselvitykset ja energiatodistukset
 • Lämmitysratkaisujen muutokset mm. lämpöpumppu, maalämpö, ilma-vesi, lämmöntalteenotto, aurinkokeräimet jne.
 • Hiilijalanjälkilaskenta, LCA
 • Lämmöntalteenottoratkaisujen selvitykset ja suunnittelu
 • Aurinkosähkö ja -keräimet suunnittelu
 • Jäähdytysratkaisut
 • Olosuhdesimulointi
 • Hybridienergiajärjestelmät
 • Sulanapitojärjestelmien järjestelminen suunnittelu

 

 

Valvonta ja konsultointi

 • Kiinteistöjen energiakatselmukset ja olosuhdeselvitykset
 • Sisäilmaolosuhteiden monitorointi
 • Kiinteistöjen energiahankkeiden suunnittelu ja valvonta
 • Kiinteistöjen energia-avustusten selvitykset
 • Tervetalo-koordinaattori