Kärkitek vastaa talotekniikkasuunittelusta ja tervetalokoordinaattoritehtävistä

Joensuun Yrityskiinteistö Oy on käynnistänyt Pamilonkatu 9, Joensuu korjaus- ja muutostöiden suunnittelun. Nykyinen rakennus tuhoutui pahoin syksyllä 2021 tulipalossa. Vastaamme korjausalueen  ja uudisrakennuksen talotekniikkasuunnittelusta (LVIAS) ja Tervetalokoordinaattoritehtävistä. Tervetalokoordinaattorin tehtäviin kuuluvat myös kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät.

Korjausalueen suuruus on n. 1000 m2 ja uudisrakennuksen pinta-ala tulee olemaan noin 1100 m2. Suunnittelu tehdään nopealla aikataululla ja tavoitteena on päästä rakentamaan jo syksyllä 2022. Kärkitekn ammattilaiset LVI, automaatio- ja sähkösuunnittelun puolella huolehtivat nopean aikataulun vaatimista toimenpiteistä laadukkaasta huomioiden terveelliset sisäilmaratkaisut. Arkkitehti suunnittelusta vastaa Joensuulainen suunnittelutoimisto Vaaka-Ark Oy.

Peruskorjausvaihe valmistuu loppuvuonna 2022 uudisrakennus käynnistyy alkuvuodesta 2023

Rakennuksen kosteudenhallinnan osalta tärkeintä on tunnistaa ajoissa rakentamisen- ja käytön aikaiset kosteustekniset riskit, joilla minimoidaan sisäilmahaittojen syntyminen. Joensuun Yrityskiinteistöjen rakennushankkeessa taloteknikan suunnittelussa luodaan sisäilmaolosuhteiden osalta energiatehokkaat ja terveelliset tilat.

Korjausalueen kosteus- ja puhtaudenhallinnan valvonta työmaalla varmistaa onnistuneen korjauksen.

Lisätietoja Karjalaisen artikkelista